Herziening lesgeld cursusjaar 2001-2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 29-03-2001 t/m 30-12-2004

Herziening lesgeld cursusjaar 2001-2002

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor het lesgeld, bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet wordt voor het cursusjaar 2001-2002 herzien en bepaald op f 1878,-.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vindt toepassing met betrekking tot het cursusjaar dat aanvangt op 1 augustus 2001.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina