Wijziging Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren (2001)

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 01-04-2001 t/m 06-06-2003

Wijziging Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren (2001)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 07-06-2003]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren]

Artikel II

[Vervallen per 07-06-2003]

Besluiten op grond van deze regeling vinden plaats onder het voorbehoud dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen de vereiste goedkeuring geeft voor het uitvoeren van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 maart 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina