Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren als bedoeld in de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 01-04-2001 t/m 31-03-2013

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren als bedoeld in de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 24, eerste lid, en 28, eerste lid, van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2013]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van

  • a. het bepaalde bij of krachtens de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 met uitzondering van artikel 21 van die wet, en

  • b. het bepaalde bij of krachtens een bilateraal akkoord als bedoeld in artikel 1 van die wet,

    worden aangewezen de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 22 maart 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina