Besluit voorraadvorming aardolieproducten 2001

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 01-04-2001 t/m 31-03-2013

Besluit van 22 maart 2001 tot vaststelling van de hoogte van de drempel en van het voorraadpercentage, bedoeld in de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 (Besluit voorraadvorming aardolieproducten 2001)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 2 februari 2001, nr. WJZ 01003192;

Gelet op artikelen 3, tweede lid, en 4, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001;

De Raad van State gehoord (advies van 1 maart 2001, nr. W10.010072/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 16 maart 2001, nr. WJZ 01014500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 maart 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

G. Ybema

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina