Regeling inzet studenten bij mond- en klauwzeerbestrijding 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 21-03-2001 t/m 23-01-2004

Regeling inzet studenten bij mond- en klauwzeerbestrijding 2001

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

gelet op artikel 12 van het Besluit paraveterinairen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Tot het onderzoeken ter onderkenning van ziekte, het afnemen van bloed, het vaccineren en het bedwelmen van evenhoevigen zijn toegelaten zij, die

  • a. deze handelingen verrichten onder directe leiding en controle van een dierenarts, en

  • b. het doctoraal examen diergeneeskunde met goed gevolg hebben afgelegd, en

  • c. in het bezit zijn van een verklaring van de adjunct-directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees waarin vermeld wordt dat zij zijn aangesteld om de genoemde handelingen te verrichten.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De in artikel 1 bedoelde toelating is geldig tot 1 maart 2002 of zoveel eerder als deze regeling wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina