Regeling benoeming en vergoedingen commissie Tieneropvang

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 22-03-2001 t/m 27-08-2004

Regeling benoeming en vergoedingen commissie Tieneropvang

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en de artikelen 3 en 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder de commissie Tieneropvang de commissie, bedoeld in artikel 1 van de Regelingcommissie Tieneropvang.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

In de commissie Tieneropvang worden benoemd:

a. tot voorzitter, tevens lid:

dhr. drs. J.A.R. Heemskerk;

b. tot lid:
  • dhr. Z. Arslan;

  • mw. G.E.M. Bosdriesz;

  • mw. E. Hallensleben;

  • dhr. dr. J.L. Hazekamp;

  • mw. M.C. van Leeuwen;

  • mw. prof. dr. J. Plantenga;

  • mw. dr. M.Y.A.H. te Poel;

  • dhr. R. Schrotenboer.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

De vergoeding voor de werkzaamheden van de commissie Tieneropvang bedraagt:

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling benoeming en vergoedingen commissie Tieneropvang.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina