Openstelling spieringvisserij op IJsselmeer 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 16-03-2001 t/m 23-01-2004

Openstelling spieringvisserij op IJsselmeer 2001

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993 wordt voor het kalenderjaar 2001 vastgesteld de periode van 14 maart 2001 vanaf 08.00 uur tot 4 april 2001.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 maart 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina