Besluit beheersoverdracht privacyreglementen

[Regeling vervallen per 24-08-2003.]
Geldend van 01-05-2001 t/m 23-08-2003

Besluit beheersoverdracht privacyreglementen

De korpschef van het Korps landelijke politiediensten,

Overwegend dat per 1 januari 2000 het beheer van het Korps landelijke politiediensten is overgegaan van de Minister van Justitie naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Overwegend dat de gevolgen van de beheersovergang voor de verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling ingevolge de Wet persoonsregistraties en de Wet politieregisters in de privacyreglementen van door het korps gevoerde persoonsregistraties respectievelijk politieregisters, daterend van voor 1 januari 2000, op doelmatige wijze kenbaar dienen te worden gemaakt;

Gelet op het Mandaatbesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 januari 2000, kenmerk EA99/U99111;

Gelet op de Mandaatregeling persoonsregistraties en politieregisters Korps landelijke politiediensten d.d. 30 augustus 1996;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-08-2003]

In de privacyreglementen van de bij het Korps landelijke politiediensten gevoerde

 • a. persoonsregistraties ingevolge de Wet persoonsregistraties, alsmede

 • b. de politieregisters ingevolge de Wet politieregisters,

welke voor 1 januari 2000 zijn vastgesteld, dient daar waar als houder, respectievelijk beheerder staat genoemd `de Minister van Justitie', gelezen te worden: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 24-08-2003]

Dit besluit werkt terug tot 1 januari 2000 en wordt ter inzage gelegd bij:

 • a. de afdeling voorlichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. de afdeling voorlichting van het Ministerie van Justitie;

 • c. de afdeling voorlichting van het Korps landelijke politiediensten;

 • d. alle overige locaties waar een reglement als bedoeld in artikel 1 ter inzage is gelegd.

Artikel 3

[Vervallen per 24-08-2003]

Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan:

 • -

  de Registratiekamer;

 • -

  de ingevolge de Mandaatregeling gemandateerde personen;

 • -

  alsmede de privacyfunctionarissen van het korps.

Driebergen, 28 december 2000

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
De

Korpschef

van het Korps landelijke politiediensten,

M.A. Beuving

Terug naar begin van de pagina