Regeling restauratie-behoefteraming monumenten

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geldend van 23-03-2001 t/m 31-01-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, houdende vaststelling van de methode volgens welke de inventarisatie, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 wordt opgesteld

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg,

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. inventarisatie:

de inventarisatie, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997;

b. monument:

een monument dat is opgenomen in de inventarisatie;

c. type:

onderdeel van een monument, behorende tot de soorten, genoemd in onderdeel A van bijlage 1 bij deze regeling;

d. bijzondere component:

onderdeel van een type, behorende tot de soorten, genoemd in bijlage 2 bij deze regeling;

e. klasse:

de wijze waarop een type is geconstrueerd en de wijze waarop dat is vormgegeven, uitgedrukt in een cijfer, zoals opgenomen in onderdeel B van bijlage 1 bij deze regeling;

f. maatregel:

aard van de werkzaamheden die voor een type noodzakelijk worden geacht, die wordt bepaald door de mate van het verval van of de omvang van het gebrek aan het object en het stadium waarin het verval of het gebrek zich bevindt, uitgedrukt in een cijfer, zoals opgenomen in onderdeel C van bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2006]

Van elk monument dat in de inventarisatie is opgenomen, wordt aangegeven:

 • a. de typen;

 • b. de omvang van de typen;

 • c. de bijzondere componenten;

 • d. de klasse waartoe de typen behoren;

 • e. de maatregel die moet worden getroffen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Bij de inventarisatie wordt gebruik gemaakt van het formulier dat is opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

 • 2 Exemplaren van het formulier worden in papieren dan wel gedigitaliseerde vorm kosteloos ter beschikking gesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling restauratie-behoefteraming monumenten.

Deze regeling wordt met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Bijlage 1

[Vervallen per 01-02-2006]

Onderdeel A. Soorten van typen

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1. Funderingen

  • -

   fundering gebouwen

  • -

   landhoofden

  • -

   pijlers, pilonen

  • -

   overige funderingen

 • 2. kappen en daken

  • -

   plat dak

  • -

   lessenaar

  • -

   zadeldak

  • -

   mansarde

  • -

   schilddak

  • -

   tentdak

  • -

   hellend dak + wolfseind

  • -

   afgeplat hellend dak

  • -

   gebogen dak

  • -

   koepeldak

  • -

   spits

  • -

   overige kapvormen

 • 3. goten

  • -

   bakgoot

  • -

   kilgoot

  • -

   mastgoot

  • -

   verholen goot

  • -

   zakgoot

  • -

   overige goten

 • 4. (gevel)wanden

  • -

   gevel

  • -

   arcadewand

  • -

   kadermuur

  • -

   overige wanden/muren

 • 5. gevelopeningen

 • 6. binnenruimten

  • -

   kelder

  • -

   souterrain

  • -

   binnenconstructie

  • -

   onder/in dak/kap

  • -

   doosconstructie

  • -

   gewelfconstructie

  • -

   skelet

  • -

   ruimte-skelet

  • -

   vrije vloer/ruimte

  • -

   overige ruimtevormen

 • 7. buitenruimten

  • -

   balkon

  • -

   onder-doorgang

  • -

   galerij

  • -

   binnenplaats

  • -

   terras, bordes

  • -

   overige ruimten

Onderdeel B. Indeling naar klasse

[Vervallen per 01-02-2006]

 

Vormgeving

 

Sober

Decoratief

Uitbundig

 

Constructie

       

eenvoudig

1

2

3

 

gemiddeld

4

5

6

 

complex

7

8

9

 

Onderdeel C. Indeling naar maatregel

[Vervallen per 01-02-2006]

 

Omvang

 

Plaatselijk

Regelmatig

Algemeen

 
 

5-25%

26-50%

>50%

 

Verval/gebrek

       

in ontwikkeling

1

2

3

 

duidelijk

4

5

6

 

eindstadium

7

8

9

 

Bijlage 2. Bijzondere componenten

[Vervallen per 01-02-2006]

Kappen en daken

[Vervallen per 01-02-2006]

afdak

AD

bliksemafleider

BA

dakloggia

DL

dakkapel

DK

dakonderdeel

DW

dakornament

DN

dakraam

DM

dakruiter

DR

daktoren

DG

gebogen glaskappen

GG

lichtstraat

LS

pinakels

PI

schoorsteen (buitendaks)

SS

schoorsteenkap

SK

uilebord

UB

vergaarbak

HW

windvaan

WV

windveer

WR

(Gevel-)wanden

[Vervallen per 01-02-2006]

attiek

AT

balustrade (leuning)

BS

beeldhouwwerk

BW

bekroning

BK

buitentrap

BT

deur- en raamomlijsting

DO

erker, serre

ER

fundering

FD

gevelsteen

GN

gevelornament

GO

gevelversiering

GQ

gevelbeëindiging

MA

gebrandschilderd glas

GB

glas-in-lood-ramen

GR

gootlijst

GL

hemelwaterafvoeren

HE

koekoek

KO

luifel/overstek

LF

metselwerk

MR

muuropening

NN

muurgevel/ankers

AN

nis (in muur)

NI

pergola,zuilenrij

PE

raam/gevelopening

RM

raamluiken (zonneblinden)

RL

steunberen

SB

stoep

SO

takelwerk, hijsbalk/wiel

TA

tuin-/bloembak

TB

toegangsdeuren

TD

timpaan

TP

uithangbord

BB

zuilen, pilasters

ZU

Binnenruimten

[Vervallen per 01-02-2006]

balkoplegging/console

BO

beeldhouwwerk

BW

bedstede

BD

deur- en raamomlijsting

DO

gebinten

HQ

gebogen glaskappen

GG

gebrandschilderd glas

GB

glas-in-lood-ramen

GR

haardvuur (met toebehoren)

HV

houtsnijwerk

HS

inrichting (interieur)

IN

kastenwanden

WK

kelderluik

KD

keukeninrichting

KK

kroonluchter

LA

lambrisering

LB

machine

MC

parketvloeren

PA

plafond

PL

plafondbetimmering

PB

sanitaire unit

SU

schildering

SC

schouw

SW

sprinkler

SP

stucwerk

SQ

tapkast/bar

TK

tegelvloer

TV

tegelwand

TW

trap

TR

varkenstrog

VG

vlonder

VL

vaten

VT

vloerafwerking

VA

wandbespanning

WB

wandbetimmering

WT

Buitenruimten

[Vervallen per 01-02-2006]

bakhuisje

BH

bakoven

BQ

beeld

BE

brug

BR

duiventil

DT

fontein

FO

gedenksteen

GS

gedenkteken

GT

gracht

GX

grenspaal

GP

groenvoorziening (tuin)

GV

hek, haag

HG

hekwerk

HK

hooimijt

HM

hijskraan

HY

kas

KA

kiosk/prieel

KI

lantaarn

LT

openwater, waterval

WA

paaltjes/stoep

AM

pomp

PO

poorten

PR

stookhut

SH

straatwerk, verharding

ST

terrein groen (tuin, park)

TG

tuin-/bloembak

TB

tuinhuisje/aanbouw

AB

tuinmeubilair

ME

tuinmuur

TM

vijver

VY

waterval

WA

waterput

WP

watersluisje

WS

zonnewijzer

ZW

zuilen, pilasters

ZU

Kerkelijke gebouwen

[Vervallen per 01-02-2006]

altaar

AL

biechtstoel

BC

balkon

BL

carillon

CA

doophek

DH

doopvont

DV

gebrandschilderd glas

GB

galmbord

GD

grafmonument

GM

grafzerk

GZ

herenbanken

HB

klok

KL

klokkenstoel

KS

klokkentoren

KT

kruis

KR

koorhek

KH

losse toren

TO

lezenaar

LZ

offerblok

OL

orgel, orgelinstrument

OR

orgelkas

OK

orgelgalerij

OY

portaal/uitbouw

PU

psalmbord

PP

preekstoel

PS

rouwbord

RB

tekstborden

TQ

uurwerk

UW

wijzerplaat

WY

Verdelingswerken

[Vervallen per 01-02-2006]

aarden wal/schans

AW

grachten

GX

kanon

KN

Molens

[Vervallen per 01-02-2006]

maalstoel

MS

molenwieken

MW

ond. van gaandew. binnen

GA

gaandewerk binnen

GI

gaandewerk buiten

GU

stelling

SL

kruiwerk

KW

schoepenrad

SR

staart

SA

Weg- en waterwerken

[Vervallen per 01-02-2006]

beweegbare brug

BG

scheepslift

SE

meerpaal

MP

sluisdeuren

SD

watersluisje

WS

weegbrug

WG

Bijlage 3

[Vervallen per 01-02-2006]

Bijlage 3, behorende bij de Regeling restauratie-behoefteraming monumenten

[Vervallen per 01-02-2006]

Bijlage 22734.png
Bijlage 22735.png
Terug naar begin van de pagina