Vaststelling subsidieplafonds 2001 Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 14-03-2001 t/m 10-06-2005

Vaststelling subsidieplafonds 2001 Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5 van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 De subsidieplafonds voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's worden vastgesteld op:

    • a. f 4.175.561,00 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma oppervlakte-technologie, ontvangen in de periode van 1 april 2001 tot en met 30 april 2001;

    • b. f 3.943.000,00 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma mens machine interactie, ontvangen in de periode van 15 maart 2001 tot en met 15 april 2001;

    • c. f 22.000.000,00 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma genomics, ontvangen in de periode van 15 maart 2001 tot en met 15 april 2001.

  • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze, bepaald in artikel 10, tweede lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 9 maart 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina