Wijzigingsregeling Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten en afdelingen [...] dan wel svo/mlk, enz. (vervallen overhevelingstoeslag)

Geldend van 24-03-2001 t/m heden

Wijzigingsregeling Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk, enz. (vervallen overhevelingstoeslag)

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel IV, tweede lid, artikel V, derde lid, en artikel VIII, vierde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 1998, 337) en artikel IX van de Wet van 31 mei 1995 (Stb. 1995, 318);

Besluit

Artikel 1. Wijziging Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk

Wijzigt de Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk.

Artikel 2. Wijziging Regeling afrekening overlopende personeelskosten voortgezet onderwijs 1996

Wijzigt de Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk.

Artikel 3. Overgangsrecht

De Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk en de Regeling afrekening overlopende personeelskosten voortgezet onderwijs 1996 zoals luidend voor 1 januari 2001 blijven van toepassing op beslissingen en geschillen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan die datum.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 5. Bekendmaking

Deze regeling zal (met de toelichting) in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina