Bijdrageregeling inburgering oudkomers 12 gemeenten

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geraadpleegd op 25-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 12-11-2003.
Geldend van 12-11-2003 t/m 12-12-2008

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk CIM2001/53281
Identificatienummer BWBR0012253
Rechtsgebied Migratierecht | Vreemdelingenrecht
Overheidsthema Immigratie, integratie en inburgering

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Regeling aanvullende bijdrage inburgering oudkomers 54 gemeenten
    Artikel: 1
  2. Regeling inburgering oudkomers
    Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 12-11-2003

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
13-12-2008 Intrekking-regeling 28-11-2008 Stcrt. 2008, 241 BJZ2008111822 28-11-2008 Stcrt. 2008, 241
Wijziging 28-10-2003 Stcrt. 2003, 217 DDS5251134 28-10-2003 Stcrt. 2003, 217
t/m 15-11-2000 1) Nieuwe-regeling 15-02-2001 Stcrt. 2001, 44 CIM2001/53281 15-02-2001 Stcrt. 2001, 44

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 4 , Artikel 5 , Artikel 6 , Artikel 7 , Artikel 8 , Artikel 9 , Artikel 10 , Artikel 11 , Bijlage1)
Naar boven