Besluit eindproductencontrole op de uitsnijderij

[Regeling vervallen per 10-02-2008.]
Geldend van 02-07-2006 t/m 09-02-2008

Besluit eindproductencontrole op de uitsnijderij

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999,

op 15 februari 2001 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel II

[Vervallen per 10-02-2008]

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit eindproductencontrole op de uitsnijderij".

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

ir. R.J. Tazelaar

voorzitter

drs. S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage Werkvoorschrift voor het nemen van monsters van eindproducten op de uitsnijderij

[Vervallen per 10-02-2008]

1. Onderwerp

[Vervallen per 10-02-2008]

Monstername ten behoeve van het bepalen van het Salmonellabesmettingsniveau van het eindproduct.

2. Toepassingsgebied

[Vervallen per 10-02-2008]

Ter controle van het niveau van besmetting met Salmonella van een versneden eindproduct wordt gebruik gemaakt van de in dit voorschrift beschreven bemonsteringsmethode.

3. Definitie

[Vervallen per 10-02-2008]

Volgens de in dit werkvoorschrift beschreven bemonsteringsmethode wordt per dag van één willekeurig product 25 gram monster aan het oppervlak van het product genomen waarvan de aan- of afwezigheid van Salmonella kan worden bepaald.

4. Beginsel

[Vervallen per 10-02-2008]

Met behulp van steriel monsternamegereedschap wordt 25 gram materiaal genomen in de koel- of expeditieruimte nadat het product is versneden. Dus vlak voordat het product wordt afgezet.

5. Reagentia/hulpstoffen

[Vervallen per 10-02-2008]

Alcohol 70%

6. Toestellen/hulpmiddelen

[Vervallen per 10-02-2008]

 • 6.1 Steriel pincet

 • 6.2 Steriel mes, schaar, scalpel

 • 6.3 Steriele kunststofhandschoenen

 • 6.4 Koelbox

 • 6.5 Disposables

 • 6.6 Keukenpapier

7. Werkwijze

[Vervallen per 10-02-2008]

Voordat men met de monstername kan beginnen, moet het materiaal eerst steriel worden gemaakt. Dit gebeurt als volgt:

 • -

  maak het materiaal schoon en desinfecteer het met in 70% alcohol gedrenkt papier

 • -

  laat de overtollige alcohol aan de lucht verdampen (evt. afbranden met bunsenbrander)

Gebruik bij voorkeur reeds schone en gedesinfecteerde materialen uit de sterilisator (wasmachine). Draag zelf bij voorkeur steriele kunststofhandschoenen en desinfecteer deze tussentijds met alcohol.

8. Monstername eindproducten

[Vervallen per 10-02-2008]

De monsters worden genomen in de koelruimte of de expeditieruimte. Neem op steriele wijze 25 gram monster van de partij. Neem op deze wijze van 1 product per dag een monster. Er moet minimaal eenmaal per week een monster van filet genomen, daarnaast per dag roulerend een ander monster van de eindproducten die door de uitsnijderij worden afgezet. Na de monstername wordt het monsternamegereedschap opnieuw steriel gemaakt.

9. Verzending monster

[Vervallen per 10-02-2008]

De monsters moeten binnen 48 uur aanwezig zijn bij een door de voorzitter erkend laboratorium. Monsters moeten zo zijn verpakt dat onderweg geen lekkages kunnen optreden en zo zijn geadresseerd dat voor de transporteur en de ontvanger geen verwarring ontstaat.

10. Analyse

[Vervallen per 10-02-2008]

Monsters dienen te worden geanalyseerd op alle typen Salmonella. Wanneer de monsters Salmonella-positief zijn, dienen zij te worden getypeerd naar de hoofdgroepen en het serotype.

Terug naar begin van de pagina