Regeling vaststelling model groot vaarbewijs 2001

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-03-2001 t/m 30-06-2009

Regeling vaststelling model groot vaarbewijs 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16, zevende lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Het groot vaarbewijs voor de vaart op de rivieren, kanalen en meren, onderscheidenlijk voor de vaart op alle binnenwateren wordt vastgesteld volgens het model opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Groot vaarbewijzen, afgegeven overeenkomstig de Regeling vaststelling model groot vaarbewijs blijven geldig met inachtneming van die regeling, totdat hun geldigheid is verstreken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2001.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model groot vaarbewijs 2001.

Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage behorende bij de Regeling vaststelling model groot vaarbewijs 2001

[Vervallen per 01-07-2009]

Model

Model-vaarbewijs voor de binnenvaart

(85 mm x 54 mm - achtergrond blauw)

Bijlage 30633.png
Terug naar begin van de pagina