Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen binnenvaart

[Regeling vervallen per 09-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005.]
Geldend van 01-03-2001 t/m 30-06-2005

Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen binnenvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16, zesde lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-07-2005]

De bevoegdheid tot het afgeven van het groot vaarbewijs wordt gemandateerd aan de algemeen directeur van de Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam.

Artikel 2

[Vervallen per 09-07-2005]

De bevoegdheid tot het afgeven van het klein vaarbewijs wordt gemandateerd aan de hoofddirecteur van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB te 's-Gravenhage.

Artikel 3

[Vervallen per 09-07-2005]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden brengen in elk op grond van dit besluit genomen besluit tot uitdrukking, dat het is genomen namens de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 4

[Vervallen per 09-07-2005]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden nemen geen beslissing op bezwaar- en beroepschriften, ingediend tegen een besluit, dat gebaseerd is op de hun toegekende bevoegdheid.

Artikel 5

[Vervallen per 09-07-2005]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden voeren bij de uitoefening van de hen toegekende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie en verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheid.

Artikel 7

[Vervallen per 09-07-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen binnenvaart.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina