Erkenning diploma's stuurman/schipper en kapitein als bewijs van vaarbekwaamheid voor de binnenvaart en als gelijkwaardig examenbewijs

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-04-2008 t/m 30-06-2009

Erkenning diploma's stuurman/schipper en kapitein als bewijs van vaarbekwaamheid voor de binnenvaart en als gelijkwaardig examenbewijs

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

De diploma's van de opleidingen tot stuurman/schipper en tot kapitein, zoals opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen met de codes 10650, 10651, 93110 en 91900 op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs, worden erkend als bewijs van vaarbekwaamheid voor de bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren, bedoeld in artikel 23, derde lid, aanhef en onderdeel c, van de Binnenschepenwet juncto artikel 25, eerste lid, van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart, en als gelijkwaardig examenbewijs, bedoeld in 3.04, derde lid, van het Patentreglement Rijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

De Regeling erkenning diploma stuurman/schipper-kapitein van het STC als gelijkwaardig examenbewijs, bedoeld in het Reglement radarpatenten, van 7 juli 2000, nr. DGG/J-00/002774 (Stcrt. 2000, 133) wordt ingetrokken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina