Aanpassing grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2001

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 18-02-2001 t/m 27-08-2004

Aanpassing grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2001

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslacht-offers 1940-1945;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Nabetaling over december 2000

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 30 november 2000, worden voor een nabetaling over december 2000 verhoogd met 17,28%.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 2000 vastgesteld als volgt:

A

 

B

 

Pensioengrondslagen

 

Welvaartstoeslag nabetaling over december 2000

van

t/m

in %

+ f per %

2700

 

1.668,88

 

2701

2989

1.668,23

1.497,85

2990

3094

1.485,40

3,78

3095

3187

1.487,76

3,78

3188

4453

1.491,76

3,79

4454

4554

1.493,31

3,79

4555

4656

1.493,46

3,79

4657

4756

1.493,59

3,79

4757

4857

1.493,74

3,79

4858

4955

1.493,89

3,79

4956

5056

1.494,08

3,79

5057

5256

1.494,22

3,79

5257

5476

1.494,54

3,79

5477

5692

1.494,84

3,79

5693

5902

1.495,17

3,79

5903

 

1.498,01

3,79

5904

6007

1.498,30

3,79

6008

6111

1.498,44

3,80

6112

6214

1.498,94

3,80

6215

6319

1.499,09

3,80

6320

6422

1.499,59

3,80

6423

6525

1.499,73

3,80

6526

 

1.499,82

3,80

6527

6621

1.500,11

3,81

6622

6718

1.500,19

3,81

6719

6815

1.500,59

3,81

6816

6910

1.500,67

3,81

6911

 

1.500,99

3,81

6912

7007

1.501,06

3,81

7008

7102

1.501,14

3,81

7103

 

1.501,46

3,81

7104

7199

1.501,53

3,81

7200

7294

1.501,61

3,81

7295

7390

1.502,09

3,81

7391

7486

1.503,03

3,81

7487

7582

1.503,29

3,81

7583

7678

1.503,38

3,81

7679

7774

1.503,79

3,81

7775

7870

1.503,89

3,81

7871

7966

1.504,31

3,81

7967

8062

1.504,43

3,81

8063

1.504,53

3,81

8064

8183

1.504,84

3,81

8184

8303

1.504,94

3,81

8304

8423

1.505,39

3,81

8424

1.506,65

3,81

8425

8544

1.506,82

3,81

8545

8664

1.507,11

3,81

8665

8784

1.507,23

3,81

8785

8904

1.507,67

3,81

8905

en hoger

1.507,80

3,81

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2000, worden voor een nabetaling over december 2000 verhoogd met 17,28%.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, worden voor een nabetaling over december 2000 vastgesteld als volgt:

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslacht-offers 1940-1945, zoals zij golden op 30 november 2000, worden voor een nabetaling over december 2000 verhoogd met 17,28%.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in de artikelen 8, zevende lid, onder a en b, en 10, eerste lid, onder e en f, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, worden voor een nabe-taling over december 2000 vastgesteld als volgt:

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslacht-offers 1940-1945, worden voor een nabetaling over december 2000 vastgesteld als volgt:

Hoofdstuk 2. Aanpassing per 1 januari 2001

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2004]

De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2001 vastgesteld als volgt:

A

 

B

 

Pensioengrondslagen

 

Welvaartstoeslag nabetaling over december 2000

van

t/m

in %

+ f per %

2700

 

1.450,66

 

2701

2989

1.450,09

1.300,73

2990

3094

1.289,80

3,31

3095

3187

1.291,86

3,31

3188

4453

1.295,37

3,32

4454

4554

1.296,73

3,32

4555

4656

1.296,86

3,32

4657

4756

1.296,97

3,32

4757

4857

1.297,11

3,32

4858

4955

1.297,24

3,32

4956

5056

1.297,40

3,32

5057

5256

1.297,53

3,32

5257

5476

1.297,80

3,32

5477

5692

1.298,07

3,32

5693

5902

1.298,36

3,32

5903

 

1.300,85

3,32

5904

6007

1.301,10

3,32

6008

6111

1.301,23

3,33

6112

6214

1.301,66

3,33

6215

6319

1.301,79

3,33

6320

6422

1.302,24

3,33

6423

6525

1.302,36

3,33

6526

 

1.302,43

3,33

6527

6621

1.302,69

3,34

6622

6718

1.302,76

3,34

6719

6815

1.303,11

3,34

6816

6910

1.303,18

3,34

6911

 

1.303,46

3,34

6912

7007

1.303,52

3,34

7008

7102

1.303,59

3,34

7103

 

1.303,87

3,34

7104

7199

1.303,93

3,34

7200

7294

1.304,00

3,34

7295

7390

1.304,43

3,34

7391

7486

1.305,25

3,34

7487

7582

1.305,47

3,34

7583

7678

1.305,56

3,34

7679

7774

1.305,92

3,34

7775

7870

1.306,00

3,34

7871

7966

1.306,37

3,34

7967

8062

1.306,47

3,34

8063

 

1.306,56

3,34

8064

8183

1.306,83

3,34

8184

8303

1.306,92

3,34

8304

8423

1.307,31

3,34

8424

 

1.308,43

3,34

8425

8544

1.308,57

3,34

8545

8664

1.308,83

3,34

8665

8784

1.308,93

3,34

8785

8904

1.309,32

3,34

8905

en hoger

1.309,43

3,34

Artikel 11

[Vervallen per 28-08-2004]

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2000, worden per 1 januari 2001 verhoogd met 2,81%.

Artikel 12

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, worden per 1 januari 2001 vastgesteld als volgt:

Artikel 13

[Vervallen per 28-08-2004]

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslacht-offers 1940-1945, zoals zij golden op 30 november 2000, worden per 1 januari 2001 verhoogd met 2,81%.

Artikel 14

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in de artikelen 8, zevende lid, onder a en b, en 10, eerste lid, onder e en f, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, worden per 1 januari 2001 vastgesteld als volgt:

Artikel 16

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslacht-offers 1940-1945, worden per 1 januari 2001 vastgesteld als volgt:

Artikel 17

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina