Intrekking van paragraaf 57 van de Toelichting Landbouwregeling

[Regeling vervallen per 25-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2006.]
Geldend van 08-02-2001 t/m 14-06-2006

Intrekking van paragraaf 57 van de Toelichting Landbouwregeling

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In paragraaf 57 van de Toelichting Landbouwregeling (Besluit van 15 november 1983, nr. 283-14899, zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 18 november 1999, nr. VB99/2216 (Mededeling 67)) is goedgekeurd dat door het Ministerie van Landbouw en Visserij gesubsidieerde verenigingen en stichtingen met betrekking tot het geven van bedrijfsvoorlichting aan landbouwers tot nader order niet in de heffing van omzetbelasting worden betrokken.

In verband met het beëindigen van de subsidiëring door dit ministerie heeft deze goedkeuring haar betekenis verloren. Paragraaf 57 wordt met ingang van heden ingetrokken.

Terug naar begin van de pagina