Subsidieplafonds 2001 Regeling versterking recreatie

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 09-02-2001 t/m 23-01-2004

Subsidieplafonds 2001 Regeling versterking recreatie

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Regeling versterking recreatie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling versterking recreatie, wordt voor de onderscheidende doelstellingen, bedoeld in artikel 2 van die regeling, voor het jaar 2001 als volgt vastgesteld:

voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel a van dat artikel:

f 2.100.000,-;

voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel b van dat artikel:

f 5.400.000,-;

voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel c van dat artikel:

f 1.900.000-;

voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel d van dat artikel:

f 2.000.000,-.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

s-Gravenhage, 6 februari 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Naar boven