Vergoedingenregeling Adviescommissie projecten ondernemerschap en onderwijs

Geldend van 04-02-2001 t/m heden

Vergoedingenregeling Adviescommissie projecten ondernemerschap en onderwijs

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988,

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter en de leden van de Adviescommissie projecten ondernemerschap en onderwijs ontvangen per vergadering een vergoeding van f 275,00.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Adviescommissie projecten ondernemerschap en onderwijs.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 januari 2001

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina