Wijziging Regeling eisen pasfoto's

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geldend van 01-06-2002 t/m 03-03-2004

Wijziging Regeling eisen pasfoto's

Artikel IV

[Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina