Gerechtsdeurwaarderswet

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingGDW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0012197
RechtsgebiedProcesrecht | Burgerlijk procesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Administratieverordening gerechtsdeurwaarders
 2. Besluit aanpassing vergoeding en indexering rechtsbijstandverleners
 3. Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners
 4. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT
 5. Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder
 6. Besluit opleiding en stage kandidaat-gerechtsdeurwaarder
 7. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
 8. Besluit toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders
 9. Mandaatbesluit 2014 Bureau Financieel Toezicht
 10. Regeling kennisgeving ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
 11. Regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder 2004
 12. Regeling rente bijzondere rekeningen gerechtsdeurwaarders
 13. Regeling tarief afgifte expedities en afschriften
 14. Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders
 15. Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG
 16. Verordening gegevensverstrekking door de leden van de KBvG
 17. Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit
 18. Verordening ledenraad KBvG
 19. Verordening onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Administratieverordening gerechtsdeurwaarders
  Bijlage: Verslagstaten gerechtsdeurwaarders
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT
  Artikel: 1
 4. Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder
  Artikel: 1
 5. Besluit opleiding en stage kandidaat-gerechtsdeurwaarder
  Artikelen: 1, 7
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gerechtsdeurwaarders vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument gerechtsdeurwaarders 1945–
 7. Regeling Commissie evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 2
 8. Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening
  Artikel: 11
 9. Waterschapswet
  Artikel: 123
Terug naar begin van de pagina