Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2001/2002

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 22-12-2004

Regeling van 26 januari 2001 houdende vaststelling van de maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 12 van het Besluit huurprijzen woonruimte;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zijn voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 de bedragen, genoemd in de bijlagen IA en IB bij deze regeling. Voor de periode tot en met 31 december 2001 gelden de in guldens uitgedrukte bedragen, genoemd in bijlage IA, en voor de periode vanaf 1 januari 2002 gelden de in euro's uitgedrukte bedragen, genoemd in bijlage IB.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen, als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zijn voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 de bedragen, genoemd in de bijlagen IIA en IIB bij deze regeling. Voor de periode tot en met 31 december 2001 gelden de in guldens uitgedrukte bedragen, genoemd in bijlage IIA, en voor de periode vanaf 1 januari 2002 gelden de in euro's uitgedrukte bedragen, genoemd in bijlage IIB.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 1, onderdeel b , van de Huurprijzenwet woonruimte zijn voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 de bedragen, genoemd in de bijlagen IIIA en IIIB bij deze regeling. Voor de periode tot en met 31 december 2001 gelden de in guldens uitgedrukte bedragen, genoemd in bijlage IIIA, en voor de periode vanaf 1 januari 2002 gelden de in euro's uitgedrukte bedragen, genoemd in bijlage IIIB.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Huurprijzenwet woonruimte zijn voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 de bedragen, genoemd in de bijlage IVA en IVB bij deze regeling. Voor de periode tot en met 31 december 2001 gelden de in guldens uitgedrukte bedragen, genoemd in bijlage IVA, en voor de periode vanaf 1 januari 2002 gelden de in euro's uitgedrukte bedragen, genoemd in bijlage IVB.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Bijlage IA. Maximale huurprijsgrenzen (in guldens uitgedrukt) voor zelfstandige woningen per 1 juli 2001

[Vervallen per 23-12-2004]

Bijlage 42766.png

Bijlage IIA. Maximale huurprijsgrenzen (in guldens uitgedrukt) voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2001

[Vervallen per 23-12-2004]

Bijlage 42767.png
Bijlage 42768.png
Bijlage 42769.png

*De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door f 1,81 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst f 1664,41 (dat bedrag komt overeen met het bedrag, genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage IIIA. Maximale huurprijsgrenzen (in guldens uitgedrukt) voor woonwagens per 1 juli 2001

[Vervallen per 23-12-2004]

Bijlage 42770.png

Bijlage IVA. Maximale huurprijsgrenzen (in guldens uitgedrukt) voor standplaatsen per 1 juli 2001

[Vervallen per 23-12-2004]

Bijlage 42771.png

* De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door f 9,77 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst f 2370,94 (dat bedrag komt overeen met het bedrag, genoemd bij 250 punten) op te tellen.

Bijlage IB. Maximale huurprijsgrenzen (in euro's uitgedrukt) voor zelfstandige woningen per 1 januari 2002

[Vervallen per 23-12-2004]

Bijlage 42772.png

Bijlage IIB. Maximale huurprijsgrenzen (in euro's uitgedrukt) voor onzelfstandige woonruimten per 1 januari 2002

[Vervallen per 23-12-2004]

Bijlage 42773.png
Bijlage 42774.png
Bijlage 42775.png

* De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 0,82 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 755,28 (dat bedrag komt overeen met het bedrag, genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage IIIB. Maximale huurprijsgrenzen (in euro's uitgedrukt) voor woonwagens per 1 januari 2002

[Vervallen per 23-12-2004]

Bijlage 42776.png

Bijlage IVB. Maximale huurprijsgrenzen (in euro's uitgedrukt) voor standplaatsen per 1 januari 2002

[Vervallen per 23-12-2004]

Bijlage 42777.png

* De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 4,44 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1075,89 (dat bedrag komt overeen met het bedrag, genoemd bij 250 punten) op te tellen.

Terug naar begin van de pagina