ZKOO-bedragen per 1 januari 2001

Geldend van 07-02-2001 t/m heden

ZKOO-bedragen per 1 januari 2001

Inleiding

In deze publicatie stel ik u op de hoogte van de tegemoetkomingen in de ziektekosten die per 1 januari 2001 op grond van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel (ZKOO) van toepassing zijn.

In de CAO sector Onderwijs (PO, VO, BVE) 2000-2002 is vastgelegd dat de tegemoetkomingen in de zin van de ZKOO nominaal gehandhaafd worden op het niveau van 2000, tot het moment is bereikt dat de vergoeding gelijk is geworden aan de helft van de gemiddelde ziektekostenpremie zoals deze door het Centraal Planbureau in elk kalenderjaar wordt gehanteerd ten behoeve van het Centraal Economisch Plan, de helft van de verschuldigde omslagbijdrage ingevolge artikel 5 van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en de helft van de verschuldigde omslagbijdrage ingevolge artikel 6h van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen. De ZKOO is daartoe ingaande 1 januari 2001 gewijzigd.

De middelen die als gevolg van deze maatregel vrijvallen worden jaarlijks teruggesluisd naar de arbeidsvoorwaardenruimte ten behoeve van een structurele procentuele eindejaarsuitkering. Over deze eindejaarsuitkering wordt u afzonderlijk geïnformeerd.

ZKOO-bedragen per 1 januari 2001

Teneinde inkomenseffecten te voorkomen, wordt het bedrag van de tegemoetkoming in de ziektekosten vanaf 1 januari 2001 tenminste gelijkgesteld op het niveau van 2000. Zodra het bedrag van de tegemoetkoming, berekend op basis van het CPB-premiegemiddelde, hoger is dan het bedrag over 2000, zal deze bodem uit de ZKOO worden verwijderd.

Op grond van het bovenstaande gelden vanaf 1 januari 2001 de volgende bedragen (gelijk aan die van 2000):

 

1/1/2001

(mede)betrokkene

ƒ 152,73

Kind jonger dan 16

ƒ 76,36

Kind vanaf 16

ƒ 89,24

De bedragen die gelden voor de inkomenstoeslag, ƒ 26,50 per maand en de aanvullende inkomenstoeslag, ƒ 12,00 per maand, zijn per 1 januari 2001 eveneens niet gewijzigd.

Ik verzoek u het personeel in dienst van uw instelling van deze publicatie op de hoogte te stellen.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Namens deze,

Mr. J.A.P. Veringa

Directeur arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit
Terug naar begin van de pagina