Taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-03-2007.]
Geldend van 01-03-2001 t/m heden

Taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie

De Minister van Justitie;

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951, Stb. 24, houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van Minister zonder portefeuille en van Staatssecretaris,

Besluit:

De Staatssecretaris van Justitie, mw. mr. N.A. Kalsbeek, binnen de grenzen van het door de Minister vastgestelde beleid meer in het bijzonder te belasten met de behandeling van zaken die liggen op het terrein van:

 • -

  het vreemdelingenbeleid met inbegrip van de opvang van asielzoekers;

 • -

  personen- en familierecht;

 • -

  kansspelen;

 • -

  rechtsbijstand;

 • -

  juridische beroepen met inbegrip van tolken en vertalers;

 • -

  jeugdzorg,

alles telkens met inbegrip van de daarbij behorende wetgeving, tenzij de Minister anders bepaalt.

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Deze beschikking zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 22 januari 2001

De minister voornoemd,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina