Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-2000 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 14c, derde lid, sub c van het Bekostigingsbesluit WPO,

Besluit

Artikel 1. Vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei

[Vervallen per 31-12-2004]

Het formulier met nummer CFI 51215 als gevoegd bij deze regeling voor de opgave van het aantal leerlingen als bedoeld in artikel 14c, derde lid, sub c van het Bekostigingsbesluit WPO, vast te stellen.

Artikel 2. Vervallen oude formulieren

[Vervallen per 31-12-2004]

Met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze regeling, vervalt het oude formulier met nummer CFI 50215.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling en de toelichting zullen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2000.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina