Tijdstip invoering certificaat vakbekwaamheid kraan- en heimachinisten

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 24-01-2001 t/m 31-12-2006

Tijdstip invoering certificaat vakbekwaamheid kraan- en heimachinisten

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2007]

Het tijdstip, bedoeld in Artikel II, elfde lid, aanhef en onder e, van de regeling van 25 oktober 1999 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de vaststelling van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, wordt vastgesteld op 1 december 2000.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 18 januari 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina