Regeling nadere regels kca-logo

[Regeling vervallen per 09-01-2007.]
Geldend van 13-08-2005 t/m 08-01-2007

Regeling nadere regels kca-logo

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 10.6, derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 1, onder c, artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 4, derde lid, van het Besluit kca-logo;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 09-01-2007]

 • 1 Tot de producten die behoren tot de in bijlage 1 bij het besluit aangewezen categorieën, worden gerekend:

  • a. batterijen die geen kwik, cadmium of lood bevatten of die kwik, cadmium of lood bevatten in een hoeveelheid die de in Bijlage I van het Besluit beheer batterijen aangegeven waarde niet overschrijdt:

   • alkaline batterijen

   • zinkbruinsteen batterijen

   • zinklucht batterijen

   • zilveroxidebatterijen

   • lithium batterijen

   • nikkelhydride batterijen

   • andere eenmalige of oplaadbare batterijen die geen kwik, cadmium of lood bevatten of die kwik, cadmium of lood bevatten in een hoeveelheid die de in Bijlage I van het Besluit beheer batterijen aangegeven waarde niet overschrijdt;

  • b. oliefilters:

   • alle oliefilters;

  • c. kwikhoudende thermometers:

   • alle kwikhoudende thermometers.

 • 2 Tot de producten die behoren tot de in bijlage 2 bij het besluit aangewezen categorieën, worden gerekend:

  • a. fotochemicaliën:

   • fotofixeer

   • foto-ontwikkelaar;

  • b. minerale en synthetische olieproducten:

   • motorolie

   • rijwielolie

   • naaimachine-olie

   • remolie

   • lampenolie;

  • c. reinigings- en onderhoudsmiddelen:

   • wasbenzine

   • petroleum;

  • d. verf en verfproducten:

   • verf

   • vernis

   • latex

   • lak

   • beits;

  • e. verfverdunnings- en verwijderingsmiddelen:

   • terpentine

   • thinner

   • verfverdunner

   • kwastontharder

   • kwastreiniger

   • afbijtmiddel;

  • f. zuren en logen:

   • zoutzuur

   • accuzuur

   • etsvloeistoffen

   • vloeibare gootsteenontstopper.

Artikel 2a

[Vervallen per 09-01-2007]

De producent of importeur die batterijen, spaarlampen, verf, verfproducten, verfverdunnings- of verfverwijderingsproducten die in het afvalstadium geen klein chemisch afval zijn, in Nederland op de markt brengt, voorziet deze producten of de verpakking die deze producten rechtstreeks omsluit, van het kca-logo.

Artikel 3

[Vervallen per 09-01-2007]

 • 1 Het kca-logo, bedoeld in artikel 1 van het besluit, bestaat uit een afbeelding van een afvalbak met een kruis erdoor, zoals aangegeven in de bijlage bij deze regeling.

 • 2 Het kca-logo heeft een oppervlakte van:

  • a. ingeval van producten die behoren tot een in bijlage 1 bij het besluit aangewezen categorie: ten minste 1 cm2;

  • b. ingeval van producten die behoren tot een in bijlage 2 bij het besluit aangewezen categorie:

   • ten minste 0,49 cm2, indien de nominale inhoud van de verpakking niet groter is dan 50 ml;

   • ten minste 1 cm2, indien de nominale inhoud van de verpakking 50 ml bedraagt of meer.

 • 3 Het kca-logo wordt afgebeeld in een kleur die duidelijk afsteekt tegen de achtergrond van het product dan wel de verpakking.

Artikel 4

[Vervallen per 09-01-2007]

Artikel 5

[Vervallen per 09-01-2007]

De regeling van 20 december 1993 (Stcrt. 1994, 12), nr. MBA/15d93016, houdende nadere regels inzake de producten die van een kca-logo moeten worden voorzien en inzake het kca-logo, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 09-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere regels kca-logo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling nadere regels kca-logo

[Vervallen per 09-01-2007]

Bijlage 36775.png
Terug naar begin van de pagina