Verhoging subsidieplafond grootschalige restauraties

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 21-01-2001 t/m 30-06-2016

Verhoging subsidieplafond grootschalige restauraties

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, F. van der Ploeg,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

F.van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina