Subsidieplafond 2001 Besluit instandhouding schaapskuddes

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 17-01-2001 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2001 Besluit instandhouding schaapskuddes

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 12 januari 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina