Wijziging forfaitair percentage omzetbelasting met betrekking tot kantine-omzet bij [...] in verband met de verhoging van het landbouwforfait

[Regeling vervallen per 29-06-2007.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 28-06-2007

Wijziging forfaitair percentage omzetbelasting met betrekking tot kantine-omzet bij (amateur)sportverenigingen en wijziging percentages in besluiten in verband met de verhoging van het landbouwforfait

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Forfaitair percentage voor kantine-omzet bij (amateur)sportverenigingen

[Vervallen per 29-06-2007]

In verband met de verhoging van het algemene tarief van 17,5% naar 19% per 1 januari 2001 wordt het forfaitaire percentage in onderdeel 10 van het besluit van 27 juni 1980, nr. 080-1088, met ingang van 1 januari 2001 gewijzigd in 11. In dat besluit is goedgekeurd dat bepaalde (amateur-) sportverenigingen de verschuldigde omzetbelasting over de kantine-omzet mogen voldoen naar een forfaitair percentage. Dat percentage bedroeg van 1 oktober 1992 tot en met 31 december 2000: 10,5.

Wijziging van percentages in besluiten in verband met de verhoging van het landbouwforfait

[Vervallen per 29-06-2007]

Het landbouwforfait is met ingang van 1 januari 2001 verhoogd van 4,8% naar 5,1%.

In het besluit van 15 november 1983, nr. 283-14899, Toelichting Landbouwregeling, en in het besluit van 12 juni 1984, nr. 284-7723 (Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de zgn. superheffing) wordt melding gemaakt van percentages die betrekking hebben op of gerelateerd zijn aan het landbouwforfait. Bij besluit van 30 december 1999, nr. VB1999/2606, zijn de voor het jaar 2000 geldende percentages bekendgemaakt.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de percentages zoals deze zijn vermeld in de besluiten van 15 november 1983 en 12 juni 1984, de percentages die van toepassing waren voor het jaar 2000 en de per 1 januari 2001 geldende percentages.

Besluit van

Vermelde percentages

Voor het jaar 2000 geldende percentages

Per 1 januari 2001 geldende percentages

15 november 1983, nr. 283-14899,

     

paragrafen 33 e.v., 55 en 63,

4,5 of 5,6

4,8

5,1

paragrafen 34,43 en 55.

4,71 of 5,93

5,04

5,37

       

12 juni 1984, nr. 284-7723, onderdeel 2.

4,8

4,8

5,1

Terug naar begin van de pagina