Regeling tarieven examens groot vaarbewijs 2003

[Regeling vervallen per 31-01-2004.]
Geldend van 23-01-2003 t/m 30-01-2004

Regeling tarieven examens groot vaarbewijs 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-01-2004]

De kosten van het examen voor het Schippersdiploma Rivieren, Kanalen en Meren ter verkrijging van het groot vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren, en de kosten van het examen voor het Schippersdiploma Alle Binnenwateren ter verkrijging van het groot vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren, bedragen € 130.

Artikel 2

[Vervallen per 31-01-2004]

De kosten van het herexamen voor het Schippersdiploma Rivieren, Kanalen en Meren ter verkrijging van het groot vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren, en de kosten van het herexamen voor het Schippersdiploma Alle Binnenwateren ter verkrijging van het groot vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren, bedragen per examenonderdeel € 46,30. Bij herexamen in meerdere examenonderdelen bedragen de kosten niet meer dan die genoemd in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 31-01-2004]

De Regeling tarieven examens groot vaarbewijs 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 31-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 31-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven examens groot vaarbewijs 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

De Minister

vanVerkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer.

Terug naar begin van de pagina