HGIS-Cultuurprogramma 2000-2002

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-03-2001 t/m 31-12-2005

HGIS-Cultuurprogramma 2000-2002 (aanvragen internationale festivals Nederland)

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op het besluit `HGIS-Cultuurprogramma 2000-2002' van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 28 november 2000/Nr. DCO-406/00.

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor activiteiten in het kader van het Internationaal Cultuur Beleid geldt tot en met 31 december 2002, in aanvulling op het beleidskader dat is neergelegd in de brochure `HGIS-Cultuurprogramma 2000-2002, Criteria en Procedures', dat aanvragen voor internationale festivals in Nederland op het gebied van podiumkunsten die plaatsvinden vanaf 1 januari 2001 niet meer voor subsidiëring op grond van de aangehaalde artikelen in aanmerking komen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,

R. Keller

Terug naar begin van de pagina