Aanwijzing instantie raadpleging donorregister

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-03-2001 t/m 27-08-2004

Aanwijzing instantie raadpleging donorregister

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 6 van het Besluit donorregister,

Besluit:

1

[Vervallen per 28-08-2004]

De Nederlandse Transplantatie Stichting te Leiden voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 aan te wijzen als instantie door welker tussenkomst raadpleging van het donorregister plaats vindt.

2

[Vervallen per 28-08-2004]

Aan de aanwijzing wordt het voorschrift verbonden dat de wijze van raadpleging geschiedt overeenkomstig het Handboek NTS donorregister zoals vastgesteld op 3 augustus 1998.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina