Vaststelling subsidieplafond Matra Projecten Programma 2001-I

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 08-02-2001 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond Matra Projecten Programma 2001-I

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3, 2.1.4 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3, 2.1.4 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2001 tot en met 31 augustus 2001 voor het Matra Projecten Programma het volgende subsidieplafond: f 30.000.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het beleidsvoornemen voor het jaar 2001 betreffende dit programma werd gepubliceerd in de Staatscourant nr 4 van 5 januari 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
voor deze,
De

Directeur-Generaal Regio- en Landenbeleid

,

H.M.M. Sondaal

Terug naar begin van de pagina