Tijdelijke regeling handel runderen en rundvlees in verband met BSE

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 23-12-2000 t/m 31-12-2008

Tijdelijke regeling handel runderen en rundvlees in verband met BSE

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10 van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op artikel 30 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Het is verboden runderen buiten en vervolgens binnen Nederland te brengen, indien deze runderen in de tussenliggende periode in een land, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, hebben verbleven.

  • 2 Het is verboden om vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen, afkomstig van runderen van Nederlandse afkomst, binnen Nederland te brengen, voorzover de runderen waar deze producten van afkomstig zijn in de tussenliggende periode in een land, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, hebben verbleven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling handel runderen en rundvlees in verband met BSE.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina