Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

Door Stb. 2009/329 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2009 (Stb. 2009/328).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2023 Wijziging 22-06-2023 Stb. 2023, 217 22-06-2023 Stb. 2023, 218
01-11-2007 Nieuw 29-08-2007 Stb. 2007, 393 29-08-2007 Stb. 2007, 393
Naar boven