Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 30-06-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000
  2. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000
    Artikelen: 2, 3
  2. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
    Artikelen: 3, 24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2001 Nieuwe-regeling 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 21-12-2000 Stb. 2000, 629

Annuleren

Naar boven