Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 21

Informatie geldend op 01-09-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling griffierechten burgerlijke zaken
    Artikel: 1
  2. Wet op het notarisambt
    Artikel: 113a
  3. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
    Artikelen: 3, 22, 23

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina