Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2017.
Geldend van 01-09-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-09-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2013 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 246 32477 14-09-2012 Stb. 2012, 419 Alg. 1
01-01-2002 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693
01-01-2001 Nieuwe-regeling 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 21-12-2000 Stb. 2000, 629

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2012/246 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven