Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Bpf
Wet Bpf 2000
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0012092
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 2. Besluit introductie premiepensioeninstellingen
 3. Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000
 4. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 5. Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
 6. Regeling gemoedsbezwaarden Bpf 2000
 7. Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000
 8. Wijzigingsregeling Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 2. Beleidsregels Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling, aangepaste versie
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 3. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
  Artikel: 1
 4. Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000
  Artikel: 1
 5. Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000
  Artikel: 1
 6. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 71
 7. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving 2009
  Artikelen: 4, 5
 8. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Werk 2009
  Artikel: 8
 9. Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 1
 10. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 1
 11. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 11e
 12. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 13. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXII
 14. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXI
 15. Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000
  Artikelen: 1, 8e
 16. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1.7, 3.18
 17. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 5
 18. Wet privatisering ABP
  Artikel: 21
 19. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikel: 1
 20. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
Terug naar begin van de pagina