Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)

Geraadpleegd op 31-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2005.
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel IA

Informatie geldend op 01-01-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 618 25891 20-03-2001 Stb. 2001, 144 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking als de Vreemdelingenwet 2000 in werking treedt.1)
Naar boven