Regeling ontheffing gemeentelijke kredietbanken en nazorgfondsen

[Regeling vervallen per 15-12-2013.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 14-12-2013

Regeling ontheffing gemeentelijke kredietbanken en nazorgfondsen

De Minister van Financiën;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 14 van de Wet financiering decentrale overheden,

Besluit:

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina