Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

Geraadpleegd op 20-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 30-12-2014.
Geldend van 30-12-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 30-12-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 30-12-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-12-2014 Wijziging 18-12-2014 Stcrt. 2014, 36912 2014-0000672461 18-12-2014 Stcrt. 2014, 36912
01-01-2001 Nieuwe-regeling 21-12-2000 Stcrt. 2000, 251 FM2000/0404-M 14-12-2000 Stb. 2000, 588 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop Wet financiering decentrale overheden in werking treedt.1)
Naar boven