Vaststelling subsidieplafond en aanvraagperiode 2001 Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 29-12-2000 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafond en aanvraagperiode 2001 Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart kunnen worden ingediend van 1 januari 2001 tot en met 31 januari 2001.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart, wordt voor de aanvraagperiode van 1 januari 2001 tot en met 31 januari 2001 vastgesteld op:

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 21 december 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

Directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina