Regeling heffing regulerende energiebelasting 2001

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Regeling heffing regulerende energiebelasting 2001

Artikel I

 • 1 In de aangifte voor de heffing van halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas bedoeld in artikel VIII, eerste lid, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van een enkele belastingwetten c.a. (Tariefwet 2001) worden de volgende gegevens vermeld:

  • a. de naam, het adres en de aard van het bedrijf van de aangever;

  • b. een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de halfzware olie, gasolie en het vloeibaar gemaakt petroleumgas zich bevinden;

  • c. de hoeveelheid halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas per plaats;

  • d. de stand van het telwerk indien een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk;

  • e. het bedrag aan belasting

 • 2 De aangifte wordt gedaan in tweevoud.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina