Verlenging werkingsduur beleidskader noodhulpbijdragen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-02-2001 t/m 31-12-2005

Verlenging werkingsduur beleidskader noodhulpbijdragen

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van hoofdstuk II, afdeling 9 (noodhulp, conflictbeheersing) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2001 tot en met 31 mei 2001 het als bijlage bij het besluit van 27 september 1999, nr. DJZ/BR/2028-992, gevoegde beleidskader. Het beleidskader heeft betrekking op de subsidiëring van activiteiten ten behoeve van Somalië, Burundi, Rwanda, Soedan, de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone, Irak, de Kaukasische republieken en Bosnië en op activiteiten gericht op of ter bevordering van ontmijning.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R. Keller

Terug naar begin van de pagina