Besluit tot verlenging van de vrijstelling accijns voor de binnenvaart

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Besluit van 19 december 2000 tot verlenging van de vrijstelling accijns voor de binnenvaart

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 14 november 2000, nr. WV2000/775 M, directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel XIV van de Wet van 17 december 1998, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) (Stb. 725) en artikel 37c van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 7 december 2000, nr. W06.00.0526/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 14 december 2000, nr. WV2000/842U, directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina