Vaststelling subsidieplafond 2001 en een beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 31-12-2000 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond 2001 en een beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Het beleidsvoornemen t.a.v. Intensivering Bilaterale Betrekkingen - West-Europa, gepubliceerd op 12 augustus 1999, Staatscourant 153 blijft onverminderd van kracht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
Namens deze,
De

Directeur-Generaal voor Regio- en Landenbeleid

,

H.H.M. Sondaal

Terug naar begin van de pagina