Vaststelling gewijzigde subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 24-12-2000 t/m 23-01-2004

Vaststelling gewijzigde subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2000 worden de subsidieplafonds van de volgende subsidies als volgt gewijzigd vastgesteld:

  • a. f 53,4 miljoen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a, b, en d, en 77 voorzover het de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 28, en 31 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

  • b. f 9.641.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, ten behoeve van de landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 32 tot en met 46;

  • c. f 42.759.000 voor het Groene Hart en Waterland voor subsidies als bedoeld in de artikelen 2, onderdeel a, b en d, en 77 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

  • d. f 36 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het besluit van 23 november 2000 (Stcrt. 228).

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 19 december 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina